मुख्यमंत्री कार्यालयाशी संपर्क साधा

Chief Minister’s Office

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ)

6 वा मजला, मुख्य प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय, डॉ मादाम कामा रोड, किल्ला, मुंबई - 400032. दूरध्वनी:०२२-२२०२५१५१ / ०२२-२२०२५२२२ फॅक्स:०२२-२२०२९२१४

मुख्यमंत्री कार्यालयाशी संपर्क साधा

मुख्यमंत्री कार्यालयाशी संपर्क साधा आपल्याला मुख्यमंत्री कार्यालयाचे संकेतस्थळ कसे वाटले याविषयी अभिप्राय नोंदवा?
उत्कृष्ट
चांगले
समाधानकारक
असमाधानकारक
मुख्यमंत्र्यांना व मुख्यमंत्री कार्यालयाला आपण आपल्या सूचना किंवा काही संदेश देऊ इच्छित असाल तर तो येथे सादर करा.
(4000 पर्यंत वर्ण)

संपर्काविषयी माहिती

नाव:*
भ्रमणध्वनी क्रमांक:*
ई-मेल आयडी:
पत्ता:
Minister of CMO